ใบงาน1

Edit Answers
ZDKTAJZBRTZABCTYKJLBCYFDP YGYLIIFKBBEKNUFXYNHOSXUDP PLACEKDHRJKAFDHUXRQYXRUYV LKIVHKTQABNGXTORJVOKDZTTC UCLTVRAFNGTLFLNGJNAOWPXCO AFVALUEUDUFKLALHYEIGZZAFM KUPFTNTIGCRLTCOSTDDPMYXPM DMDYLXYYKVBYJELCOUWANNPWU YEDPWSMLPROMOTIONVVCQCAYN JXAWHKAUSTQMELPFWPYKYRAUI QQYOVPVEXLTKCGRAHOHABYCPC MMUDUDTRWTTPTZUDXCLGNYTVA NRTUMCGIEOVMSYWAWOXIBHIDT CTOCLACLIVJZGNHBKNFNZLOXI KIPSJRTLVJQVBTUJTVYGCLNOO FVKISJANSKGFHYWAYEXAODMAN YPQMAETAXKMLQNPKSNYVLLKVM FBRMAUIQEQCSEHVLGIUTILITY BSKOIIFODTYEOHWRAERQOVRQD EUADDSERVICESNKSANIAJPFHA PLVDCUUURFKQEVVYECUNZROCU GMAZPCCSHVYBAITRPEKHYIOUS XZGLOYETVOAGGPDYQMAFPCVSC QGKMGASWFYALSJVVGRFFEEVXT IWTMXRMZBMYDGTOTYDBVEZQTI
1.
product
2.
price
3.
place
4.
promotion
5.
packaging
6.
brand
7.
action
8.
plan
9.
pdca
10.
communication
11.
cost
12.
services
13.
Utility
14.
Value
15.
Convenience