ใบงาน1

Edit Answers
ZFMSCNSLMESXUXCONVENIENCE REXTPHAQPSPAHLJBYBHMRIEBZ YGOYAIPHKLUNIMPLANMELXEOS CNJYCRRXYNQQVHPYDSOSBLUXT JHQVKDONHIUSPGYGZVFYVOSQS CYQYAJMIYMEZULLNLAVRJORIG RXEWGYOTQLDJLBQJKLOZHSEFA KOLZISTDMMEFLMWCMUUEAOUIA ZAZNNTIRKGTMLGFGHEHPBBWPC BFMHGVOBPVTIGSZKQYFLANDTT MUINTINPBLUBVJBIYFVMRURUI PSNJEDCFSBAMRQMPPKZQNNYFO OKPBFGZGGFGCZAKIQMCODPYEN VXIYGCQGZVHJEFNGWYYQXXEMM PXCQIPYZCJGKDHDDVSIKRJMSB RWVHXKNFIWNSNYLYNELQZHQDJ PJYVCOMMUNICATIONRJXLWZJL DFPJLRXUMTNEWFGKVVOIUSIDU MGFWAZCSGZFABTKXDIRIKBXBO ZBGCTGSHMVJHYBDEBCHKIROGG RHKVOXBDPXUTILITYEBAXSPPG AVYEYVMYKLXXWECDRSVNZIRDZ INYHBPVEKGNGGNLOZOIKRNICY GLXYUZAKQSVZHNMVSITOUECAQ PRODUCTUFDVAXFBMRTCWLSELD
1.
product
2.
price
3.
place
4.
promotion
5.
packaging
6.
brand
7.
action
8.
plan
9.
pdca
10.
communication
11.
cost
12.
services
13.
Utility
14.
Value
15.
Convenience