Summer Break

Edit Answers
OVLQDNVEHLJVOLXYTVBD NKWLJNQDYTNASARDMFSK NDNUORGYALPSESEFAQRY OTBTYOEMDSTUDZDJUVHK YUVMSNPXDLDMAWIHRFBP OIOCIRNYGTWMRRSXQJJA XVACATIONFMEGMTCDSUX XBMUPBIWXAKRNWUZUYFN KMXXHCRQQCKEULOPPLHF SPLAYBWERTMNJORVOWTE JHKEGAJCMIXJWZOXWPLL FEVVQNJNOVWPKJOZVOON RTQMBCMGYIEZAGNKODLM YQBZLIHZCTKQUSAHUNIW INQHOOKRDIXNVECYEVSY CYJIKXDIJEQARSPMTIUE JRCTUGITNSEBDWLBHZMK MUHIHLOOBGXUWMOVQLTD ASGXOSPANNBRYGWLRZVM BEJIYENDOXGHBURPUTFR
1.
Summer
2.
Vacation
3.
Break
4.
Grades
5.
School
6.
Outside
7.
Activities
8.
Biking
9.
Playground
10.
Play
11.
Pool