Eesti jõed

Edit Answers
MBFUPVLEMMJÕGIPTÄJÕT XUTROSREQNNDÄAVYNCRT ZDSPÄRNUKAÄCPAOVÕXLY KCGTHBSDARTÄEMQCMIUC LYÕLVZMESVAQDAPWMCIA IZOIÕEBMAAGAESVIEOLL GJRLBKEORLARLTMUUDDI ÕMVAKKASIBJAILÄIVSÄE JSTOÕTPQÄEÕDHÕEOUBAK UADAADÄRPAGÄVPTIYSQB LVOQEXÄYATIMKIAURXÕÕ OÕOXAVKIPIBVWGGUXWPJ ONTHDXLEMREWZÕUPUOYU KVNXLGKIÄIMNHJSUDÕLG AANAIRFSDPAAGAEDNFQO JZMXVEABAFJGGVLAASIÄ DDÄÕAEEIJZÕUPRKKHYFG EGIVKPSAÕFGAAÕIPÕSEG PKALLIETGNISÕTDCVLZS NFAÕGVHDIKULLAVERENW
1.
võhandu
2.
pärnu
3.
põltsamaa
4.
pedja
5.
keila
6.
kasari
7.
piusa
8.
pirita
9.
emajõgi
10.
navesti
11.
narva
12.
sauga
13.
tõrvajõgi
14.
taebla
15.
tagajõgi
16.
pedeli
17.
omedu
18.
nõva
19.
nõmme
20.
mäetaguse
21.
mädara
22.
mustvee
23.
mädajõgi
24.
lemmjõgi
25.
kääpa
26.
kullavere
27.
koolujõgi
28.
kavilda
29.
kalli