animal test

Edit Answers
YPACGBFEAXYYWCYJJCLO NUCATJXPCBQXOPPZDRMQ MMDLWYMKMKNELIONGOCS UFLONKEYUWUVJYYBDCBV MOLIMTYZXOJLVEPSTHBL EQYASMONKEYYBKPJCCZR GMQRVTNWXKOHNNYMTSQM IVSBDPNAYYGSTOICYLLY RBUEOJECBOOMEMLIMTNG ALHZDWSWEXDNMWSLVWPX FHGYLKPZXYHWHHOGCKMC FNZRXYLBCCNRFJHOWBNW ERSUQLENBVBZQWLBXZPJ WTJHTCYORQONVENHGAKX MUILWHKEXBAJKBNNOOOA LEIKITTTENMRQQZURLVS XXJXBNLKOJCSEBSHUPMV SEFUELEPHANTGNGMMXRE SRBRBELZOSHIPPOUEDBN KHKQKTDPQCFIQRDYLPTF
1.
cat
2.
dog
3.
elephant
4.
zebra
5.
lion
6.
hippo
7.
lemur
8.
kittten
9.
emu
10.
giraffe
11.
monkey
12.
smonkey
13.
flonkey