We, the kids of the EU, believe

Edit Answers
TSNIZUSHWOMSAZLHUOHJ OKEPLWITAYGSGGQETZKN CKRELIGIONWQGCJUPFPX YQUFNWEASUGQBHHYRTTV DXNOHPMEQGTQOISNIPKV SJDSZDNVTLXOTLGEHRSH DAXRKLAEQHEYKDETLIYS YDFJVVJRVBRLPEWOLVDL SBLEZNFAHLZIMSBLVAUW MBZXTKZNEYSMFROEJCNE DMCUDYPPLAYAKIHRHYCD ISHJFXIBMWOFIGJASROU DIRCOPHYXXHZDHHNOTNC VHOMEFSWEREBSTPCIAVA GBVITODVZJXWOGKERBET SDKPANNXATVQOOANMONI CYODXAEBSHNTLGAEDETO MRBWGMIKTNLMFLGBTJIN TKUSGQRYHJTLUOXNQXOP NSAJMOFCMKXWUYWFRVNJ
1.
childesright
2.
unconvention
3.
privacy
4.
education
5.
safety
6.
friendship
7.
religion
8.
tolerance
9.
family
10.
home
11.
play
12.
kids