RAČUNALO

Share

Instructions | Edit | Answer Key

K U Ć I Š T E W J N M G O E N
U D Q K A M E R A P Y Z Š U F
T R E N E K S T A B S I P D D
E F V X H I O E T L M D R P N
K T V E N T I L A T O R O R E
E R O T K E J O R P O A Z O N
T A C I N V O K P I T P O G O
O K I N D E L G E R P R R R K
T Q J B L L X U L N V O I A I
A Y V S Č A S I P M D C H M D
D X M X C Y W J U A V E W T C
C A J I C A K I L P A S W W M
L T K N V K B V U E U O Q W W
K D O D J P D M B L X R L Q Y
A A X M O N I T O R U K F U W
monitor tipkovnica miš kućište kamera
pisač projektor skener procesor ventilator
program aplikacija ikone prozor mape
datoteke preglednik