ใบงาน1

Edit Answers
JTIBWWGPLXJHQLHCIFWERBFTL RGVERDGRTMFTNFGSTNUVMQQFX ULXDAAUOPSNRTOGCXZQVMIEGC UUWAIHNXKUIBWACTIONYPOGXB YFZINJBDLIYLTDHLICDATFLUY WPFIZXHLJGKRGUAYUPLANNPUT MRLXYTOELLUFJOHRPKOWLSPCG CIQPVDRIGYONGOONRUEVHCLOY MCSLXVWPNJNEHLSKLWQZAIFSB ZEDAKAZRQTVOXOSNNZCYSAOTA VBFCMLROHKNDNYNACSKZCPYJN YXTEDUPMTCONVENIENCEWBRPF RCPSHENOVJMRIWAWSOZDHGJCT UYFBOOPTTLMNCTSQYYNFDFOEA KCOMMUNICATIONHLGNKYQUJOB GAGBICXOIYRIMDQFXTFPPVOUU BSPBHORNHDUSZHDCPACKAGING DCRMKAZSKPDCAAYFIRHYDSUIZ SXOVEWRMTRGUOPYLWGFYAEQBV TUDUTILITYXXUTEXZIZJERSEF XVUNUSRMMPQXXKQGVIJRPVTOO BRCVLALHZJTPDHKSPNVXUIXPN XSTEZGSAGBEDXMIUQUXYZCDJK WHEWEXTWTBRFNETJBMZJHETAI EGQMDMFGAENPIYXRLVKCQSINE
1.
product
2.
price
3.
place
4.
promotion
5.
packaging
6.
brand
7.
action
8.
plan
9.
pdca
10.
communication
11.
cost
12.
services
13.
Utility
14.
Value
15.
Convenience