SPORT

Edit Answers
XHNBLUIMOBQFTGECCLZU FICTMTVLNRFYJYHEJTNS ZDGGFTILENTAPUFUYEWV OUWVNIIRRKZJAVFKMGZH SVISDAWPJNLLEBJISRYZ DDFPGDAWNUQSRIPAULQA JMHHMPOAIXDDOXDKGPYK UNOGARWKHWQOBGCIKRGJ ISKOTBFRCTBMEPLSMDTO DPELFNPAYMOUGAOYFBCB WPJFEGBŠDKKGTLTSNXND FEOKXWLOBCSYAQRTYOGO JXOGMVCKJUJHFNONCKEN VYSESNOJDGZZFKOEYYVB YLEDRGZBSDBVUUYVIZSX KDZBFWBISUOIUSINETCV DTEMOGONOQBTLJXCBBHI UYQYUHCZOERCHJUZPGFP VQTJUGIURMSMFGAPVZLN DXYJALIRUKOMETGRKCYF
1.
NOGOMET
2.
KOŠARKA
3.
ODBOJKA
4.
HOKEJ
5.
BILJAR
6.
RUKOMET
7.
TENIS
8.
JUDO
9.
BOKS
10.
GOLF