Tunnid

Edit Answers
ENTSZKGAEUDLGMKYKFLC MMFPOCKNBJNTVTWOAFSU HLAMVLÕTLEWJKQFÕAGLK IHHDVHLSTOGZTYEPRLYZ HNSFFVOIAJALUGUDVOMS CPGNUWMTWDZLHTCUUOEM OISLFDFSVOVLYNLBTDGO IGURISZEUJXYLZTMIUGK RVDALSQEDNAWETSSÕSPY QFNKMTEFQWIKEELXPÕKÕ ÕXAIULWKJVFFKUOCEPPG VAJTUGQAKQAFDRSPTELM TLRASÕBJXLAIUDÕKUTBI ÕQIAIKHAZURFÕQYESUIÕ XBKMKMZOHIGDUMQETSKÕ GHMEABCYLSOCQAEMAHBS FNOTXATTBQEPLÕWIMWOÕ WKLABHPNSSGNVZAABJGX SVFMNJRSWMPVBEÕQBQYV MÕAMÕGLGHWOCRZSKBESM
1.
Matemaatika
2.
Muusika
3.
Inglise
4.
keel
5.
Eesti
6.
keel
7.
Ajalugu
8.
Arvutiõpetus
9.
Loodusõpetus
10.
Kirjandus
11.
Geograafia
12.
Keemia