Nelson Mandela

Edit Answers
BRTVZGPDMMLFNIHEYBSU XQCCHLBELSMOITSOOUZQ YYBEUJQHCNLFVKABSYUM BCJQYJNBYPXHSHDOMXAQ JEILDFNMPHFIRSTPSRQS LSLNKJOWCUAWARQRDQTP UNIVERSITYSZYNIRNKXI BQGHDSLJJUOXKFCSHUHY FPLHTJOWMWQMYQTCMGPJ FYGESAVUERRKZFHLBVIQ SPJMKJFWTUGJNAYYOGID GXXCZHXASHYNJKFWJZJA BTUUDKITCOMBYFFRKFFY SKPOLQBABLHFFFQEIEYT YMNEPJPRESIDENTUWCTO WLCWRJGLOZPJHJMIMOAS JVNVKLGGAZNYGXDPUWXK TSLSSVHTENWTYSEVENZJ KJAILJLMDEYGSNRYHELP ASMTGFFGRRQCLYCAFJCV
1.
jail
2.
tenwtyseven
3.
anc
4.
university
5.
president
6.
first
7.
south
8.
africa