Math :^)

Edit Answers
RVMPPBZKMEGVFEOYYOCM TKCLHXYZNPINQQTKAZUB XZOEJGQECRHOFDFJQLUW ZRQEHYVVSHORXDWNANTM HYSNHXBLDDILIATIONYF VNTEWGLEWLKHRAQOTCWO TQEDTBEXPONENTGJUIRZ MRJALGEBRAENPTULRYQG NEMNPMTAJSSQTRMJBQRG OFFATDHGUDBUVXKJWYHH ILVPTPPNOTATIONVVRDX TEWPGHZNXLUQROTATION ACXJEOVTJXTALWLMVLZU LTPYINPOBWWBODZDNAKT SIIFISTSVELIMINATION NOFBAKDSNVAIQBXVQYRC ANPCSCIENTIFICXSUPSP RCBWQAGICDZSDVAKDHXG TSUBSTITUTIONTMZFCHL NTVLAGJNEZHRZREVFMEF
1.
Math
2.
Algebra
3.
Scientific
4.
Notation
5.
Rotation
6.
Diliation
7.
Translation
8.
Reflection
9.
Elimination
10.
Substitution
11.
Exponent