Medieval Japan

Edit Answers
OLMTATFSDHZZNWLKHLQB PDYMWRNVVQHWSAHROUAY CQBYGZZAMBZKIXYNPZCY LYDVLTUFBYGCONBOZHKT OXHRYVJXMEMZBTHHZJTC MWEAENQDEYAJHNEVGCOC WICVRRNVRHVHOOFKBYEY DLXDSPGJXIHITERVAAYY NNVDVENFHLTAUJMRQKFZ XFHEHDKHTASDNDTMXLUF CZQEGZVUTNAHZSTYZJYU BHTCVFPIILUGONJXQISM XMCKSNDMINLEFGWFKJML VYHFVEJSRDYJILUOKKAM QOALMHMOGDNUXSANMIBT EDIMXRBDPSOZBPPSTTLY SKKJKALQIARUMASRSBJT EGUYLITLITVQFPABJAQJ CRZRUVGXFPAFXMLKRPVH TNZGBUYPRJPSDVHEIDFE
1.
meditation
2.
guild
3.
sect
4.
martial
5.
arts
6.
shogun
7.
labor
8.
vassal
9.
feudalism
10.
samurai
11.
noh
12.
haiku