President Day

Edit Answers
NSASOPOELECTIONICDQE AVGJGDIPJXCMPBORVEQK TCAPITOLYQJAVIXSPMUI IMRUDJSMRJTIWJXUJOZT OQDJPLXPORLADYTKZCQC NRQBDBRZIZSXYLJANRCF ALDJVMCOFHLIBERTYAGA LUVTTFTSIFJIOAZYICGM OVPICIONDDLCLDFXKYGE PSLUSOGUCMEAZEJPOSOR SFVMMTNPNLHMGRDRNYVI VUMIOBWSWDOJOSKMPREC FOMNCGXHTDITYCAEPCRA FSPKBLLFLIANFCRIRJNZ XJNQQTHIRVTSGDMAVNMU QNAXMAPHNEPUZMUHCHEN EMNORFBSMCEPTHZBGYNI HISTORYKAWODUIOKVRTO PRESIDENTNNLOAODLUCN INDEPENDENCENMINQYYL
1.
president
2.
america
3.
washington
4.
lincoln
5.
democracy
6.
constitution
7.
freedom
8.
liberty
9.
flag
10.
capitol
11.
independence
12.
democracy
13.
patriotism
14.
election
15.
founding
16.
government
17.
national
18.
leader
19.
union
20.
history