Review 12

Edit Answers
VHRQNLQCTAIBLRRFGKTS KLAXXSBPYGGTRJLZORIQ GHUFLUGUENSSXDXJIEPO ZAGTZDOZGGIFOGTVGMPR VMTIQJXWBEGISKXVZIRB FXEADWIFBSQDRNVOUUMN MAGTVINFWVTCBZADNHVP TECHNOLOGYHABFQGCOSY ISHPEVVAYCYHTBCKOZTE HCDYFPPWBVVXXERZOTEN KPBBUAZEEISRIFMGLJJJ TRENDYWNWWQHJNFEIOPD HOFLONMDVCFCHEDUNJLE AYNEJUOHVVYODAFUJTQS TPDFRKQIYSCMNKRXSVSI RADARFXUPGCGYNBLMTXG STYLISHMOVEMENTWMPRN BGEOXFDVYWWRLZNCHQGY FASHIONMQZVPYYBLSIXA JSSNTGXMYIEHJTHRHYVJ
1.
fashion
2.
statement
3.
industry
4.
trendy
5.
design
6.
uncool
7.
stylish
8.
radar
9.
movement
10.
technology