Abraham Word Search

Edit Answers
AMWHITEHOUSECFKN DMIIGAWNBVJMFURL JTNASWPYSSQYOJPN LZWARVTCDTIZZKAX NQWEPIQSTATESEOF NFSXRCPATRIOTISM ZSMTGEUDZTSVZCYX DJWAGPTSCUSIXWNV OKZQSRHLWZKRLMCT HECCYEFVFVHGMQAJ USATZSOBTPAICMFC POLITICSAVCNKMEC REYREDCOATSIADUU ZZCFHETPWOXAVOTE WASHINGTONDWKEGE HUASHTREVOLUTION
1.
war
2.
washington
3.
vicepresident
4.
virginia
5.
whitehouse
6.
vote
7.
states
8.
redcoats
9.
revolution
10.
politics
11.
usa
12.
patriotism