1985 songs

Edit Answers
OKDBRCBOYEQYIFNOVBIC RLLIKAOTWEIVXCMPOLDV EZKSGRDYXOUQOITUROES VCOOLITNOWBWDGAYWTEY OMZYEHFYPBKVXKWHNENO LYHHXCXEFYBKMZSLTWIB EOXCVURREVOLYSAEDZLD MBSVQOHSXLRIGREVOLLL IRWYMTUZENFOHSHEILAI TETECFLBGAHOHSIREHCW TVGEAOTISUOYROFYZARC RONSOTTOKHBFEYWSBAXV ALEHTUJAIEOFLNOVIUTD PLVPVOGZKDAUYOJULVSJ PFAQDOXHOEUVTNVPKULQ UWEKBCXLXIOSIPNEPUYV RNHKSVBPZYANSRVMMBOT JWRZYHSRITQVMUGZDDFY APTFIHSTHGINCESITPXL GHYJKKEVSBKDJKOLNFQK
1.
likeavirgin
2.
ifeelforyou
3.
outoftouch
4.
crazyforyou
5.
takeonme
6.
easylover
7.
cherish
8.
shout
9.
parttimelover
10.
heaven
11.
coolitnow
12.
loverboy
13.
lovergirl
14.
ohsheila
15.
seaoflove
16.
viewtoakill
17.
wildboys
18.
nightshift
19.
allineed
20.
sussudio