Shkaf Word Search

Edit Answers
LITSENZCHETKAVDLLUNICHKIP PITIEWKCELQOZDEMONSTRATOR ETCAIUAEPOGREBETEJNHUAJCZ HKOALITSIYASVOBODAZETKPSH OSEEKAZPOSTOYANNOUGUIHRCJ PROUCHVANEWWUDGOLYAMNVESS SKANIRANEYUMRUKORPOONQPGD VTTRVAROMATENOMOYRRDANORT TAKSIKAMIONREKABALANSZRAR DYZLKBVMILYAEABOZABRANADA OSALWHHTURNIRFRDPOSDEHKAG NMNAHUDOZHNIKESUAAECFAAOE ORAZRDEFEKTNIRZRZWLMJOJBD RAYHPUAUXNZQSQXUAAESMAEAI SZAITPBAKSHISHFDRUKTQDDRY MVTTGKSREDENFPRVSDTRXVOCA EOLMGAWBFWOUIRAAHJSUZOZHR LDRTOPUKNATININNKUIYZKXEV CFCXTEKUSHTOCOKEALYAAAMKA QKOVVYSMILANERNCFAAQPTIMU KINOASPZOBBVCIAKUVKTOQTEC FIWZCPALENRCPTCWUYEKVZXDH QRYXHYIPWVVPXESYGACFEIFZE BARIERASTEREOTIPBNAMDUVHR PRECHKASPOKOYSTVIENSCHYEU
1.
shkaf
2.
golyam
3.
lunichki
4.
reka
5.
advokat
6.
bariera
7.
lazhi
8.
prechka
9.
smilane
10.
milya
11.
demonstrator
12.
prioritet
13.
gotvach
14.
litsenz
15.
kino
16.
smel
17.
razvod
18.
pitie
19.
chekmedzhe
20.
koalitsiya
21.
tragediya
22.
dupka
23.
frank
24.
zapoved
25.
turnir
26.
obodurudvane
27.
pogrebete
28.
ulavyane
29.
svoboda
30.
vik
31.
chetka
32.
puknatini
33.
kafe
34.
tekushto
35.
defektni
36.
spokoystvie
37.
vaucher
38.
struya
39.
rutinna
40.
selektsiya
41.
mit
42.
zabrana
43.
sgrada
44.
balans
45.
skanirane
46.
aromaten
47.
zanayat
48.
sreden
49.
kamion
50.
palen
51.
preporaka
52.
donor
53.
yumruk
54.
postoyanno
55.
prouchvane
56.
taksi
57.
bakshish
58.
hudozhnik
59.
stereotip
60.
pazar