Sewing (2)

Edit Answers
ZWQBAPOROPZKJGCGODMI DJNOXZKMZHIUQCPJXKRQ PNYAPWYZVKNOTDPORHAB AZBSFEFASHIONGSILKAT TSOELYVLYHKYJDCVOQDA CBBZHTCWZBDYGKTLRIVM HJBLHOYQMXEBSRHUUBLC WGIUTXVIOODWAYFBZSSB OZNTDXOAJDTDODPPFSNF RTORLGJRLKFZLSGFIOLQ KNOUROPKMBHDGWOFTCCE QUDCXLWPDDAKGHRTTIQO QXEUQDATXLDTIUUQPNPE JFBLVLYEADTSTBBYHRDC UAHGBLTCTINKVITRPEJE HSJYBMEAETSABGNDDTBE NTMNODIJVYQKYNOGQTNS AENDSHJHCSPMUGIGSAOD INLBHFDBTCYGQWOJVPAI IHNVJWYIXBFHDFVMLRSM
1.
fasten
2.
pattern
3.
baste
4.
batting
5.
knit
6.
bobbin
7.
cotton
8.
lace
9.
patchwork
10.
fashion
11.
silk
12.
dart
13.
button
14.
thimble
15.
knot