sbk

Edit Answers
SZKQBREPQIVAIGBLVEUV MTMSUQCWMBTTWORSILYH JPDHUXMGOQKGTPIKIVQZ SIVNPDYKSPHSZHKEYZRB EPMTYGKAPXKQXOATNXLR NCFSJYJGUGSGOVZSSRZW IBBQQWOZGGHTPIDAQVXA PYYQLENRBLLBUZDRAMAJ LHERDIPAOTOYIFHSOGBO IFXYETARIANIYFVPDUYT NYEDOQBVJTDYDCCLBVTC SKPDYKWVEEFYKERZLMNJ MZWHCOYHQKQYPMGVWSYA GOXNENJPBSETNREQWIRK HPCGPSWEUTIPXLNJKDAI BMBNPOGSDUVIPTMGBNYM XVFTLNUEARJFWBRQXZTQ VEGYQACFYFWKMXVOKALA RSUJZNRZAWLDROMBZYTJ PANTOMIMYWARNARJAFVJ
1.
warna
2.
tekstur
3.
seni
4.
budaya
5.
sketsa
6.
konsonan
7.
vokal
8.
Tarian
9.
pantomim
10.
drama