ROKOVA OSMOSMJERKA

Edit Answers
JSWGAYEVLHIJTMF IFROWQOXSQTAILN PSAWYLUVTDEXDBN PADSTCNROKOLOWP OROSNZVNORROAFV TAPHHFRQLGDKVKT TXSVGBWUSNSCOGA EPOFROWXGTDANJT RVGYMUADEHGMEHA EXSCIGIQEYPATAE SLBWLOWGOHYMSRO OYZGIXMNLVQPRRC CVOBITELJOCMPYN UKEWHVKYSAZYCHN USJXXORMJWZVPLR
1.
ROKO
2.
HARRY
3.
GOSPODAR
4.
POTTER
5.
PRSTENOVA
6.
OBITELJ
7.
SARA
8.
MAMA
9.
TATA