Emakeelepäev

Edit Answers
DVBEMAKEELMNBUYUBVFNDJFYY ECKSOPSWJDAJSHFQQHZCEHBLI JNKLBZYPCHNWOGXKSSENNMART VXTXZWBBOXGXTJPDVSNEVUYRL EESTIFQWITQGQSXLRUGMSFCKQ FXGPOIOOEESTLANEGBJBWZICV YFNZZSRWCBKSKXHKGHCUXUALR URNNGIOMFCNQOHFTRRDKRDXLO QUVEZOIHNBUNVHAAJYNEZPOSE MUDKEYXHDZYCGXKIIXDQIVZHS AVZBDTJRHNFWWNFKKUUOLETGJ PÄÄSUKERÄIMXRZBMNBIHZBFRI PZGISNQELACYLJEVIGQVGMORV MNMXQRUKKILILLNFKTWVJQLAY PAEKIVIGZAVNHXBTICMTUNXRP GWRPFCKODUMAACJXVEOUCHGKI SXOYOVBCMLJSEYGNGBUHSCRBQ OTKWZFEHKNJDVIJPLDAUWPEBY AONOKNZMQGFRDONMZLKAPDMCN NYVNZVNLIPPSYRFSJYEEOVISR XOGLIFDKRJPYHPKWRHAIPHXAV IIETWSVEYQPQGKRRZNCQGWONM PRESIDENTHUNTJJIQGAMOGFHD HKKCIHQHIOMLLJYGKFAXWRXJT OMZKHQFCWVFMNEZCCTNDZQVFX
1.
eesti
2.
president
3.
kodumaa
4.
lipp
5.
eestlane
6.
paekivi
7.
rukkilill
8.
pääsuke
9.
räim
10.
hunt
11.
emakeel