Eesti keel

Edit Answers
ALALTÜTLEVBFMÄÄRUSVELOÕPIKKKEG RLYBZYAXOVIIXXLURMMKPSHSTKKIES JEEUQJNQILMAÜTLEVYPYAMDDVSWRTA TEPRQDÕDLWRPSWTELVVOMASTAVDJIA KKXHSDSJMÜÜNOTNATIIRIKEGIÕPAFV EIUMCHELIITSÕNANIMETAVQHCFSKIK PGQXFESQUTEMKAXEEXOGTLQWFNNEKS SRSVWLAMÜÜNONÜSBKXVWZUOXPPSELC NABESPIIRKEDISTEGUSÕNALREEGLID OGGMARUOYAUBMYFVRTDWAVARÖDAYTQ KRKÕNEDRYLCPWZSHSUDNARAPEDAGIV SHWDIMLTQBGMFIRIKLAEPLDYLOLZXL ZBJPUQVELTÜELALAJYTEFRIEDRBKVW RLVSGSHEASTMEVAHELDUSEVNIRZGTV ULEBZBVYWDOKYOSVAJARSFAKSLUCVB UOLTCWGWXQJYQWKPVGENPOHOEITUBM URTVELTÜESSISEESTÜTLEVEMRSULAE JTÜQYOCDIQOZBQLVJXÖQNLLADAUBNI VNLLDGNÄLSHOMONÜÜMEMHCDPWNDWEM ROAÖÖTLLORTNOKAVRNLOFBUTPDKXQI EKLEQJTOGSIHITISHADBMHSBOSRZVN TIAKAASAÜTLEVSCNIMISÕNAGMUÄLAM NNNENIMANÄÄKHLFXRASMEMVXATMRTI INÕBSDSÕNARAAMATYDTNUWSSDUUSSI RUSMVTTEATMETEOSCQÄUNYPDUJÜUAA LTVUIPVELTÜSEESFFJIMURRESRÜTSW JCRYVUTÖÖVIHIKIJCQDLXTQQSAHEOG IXAZHNRBWKÜSIMÄRKLEEPBHFÕHUMHT QHFJFKSECREFERAATVZTSRHONVGIDH XLVEZTHANÕSDNÄÄKPÖÖRDSÕNARENHT
1.
reeglid
2.
õigekiri
3.
öeldis
4.
alus
5.
sihitis
6.
määrus
7.
öeldistäide
8.
lisand
9.
koma
10.
hüüumärk
11.
küsimärk
12.
punkt
13.
sidekriips
14.
käändsõna
15.
pöördsõna
16.
tegusõna
17.
omadussõna
18.
nimisõna
19.
arvsõna
20.
käänamine
21.
referaat
22.
asesõna
23.
astmevaheldus
24.
laadivaheldus
25.
teatmeteos
26.
töövihik
27.
õpik
28.
pealkiri
29.
nimi
30.
nimetus
31.
sõnaraamat
32.
konspekt
33.
släng
34.
argikeel
35.
murre
36.
kirjakeel
37.
homonüüm
38.
sünonüüm
39.
antonüüm
40.
intervjuu
41.
kõne
42.
vigadeparandus
43.
kontrolltöö
44.
tunnikontroll
45.
liitsõna
46.
harjutus
47.
nimetav
48.
omastav
49.
osastav
50.
sisseütlev
51.
seesütlev
52.
seestütlev
53.
alaleütlev
54.
alalütlev
55.
alaltütlev
56.
saav
57.
rajav
58.
olev
59.
ilmaütlev
60.
kaasaütlev