ASTEROID BELT~ Ava & Lucy

Edit Answers
RKKPKAKOMJHKBRFVVHGZ TUGHOAFRDLHCJHJTIBRO NLXSIFDIKOWLZFDXDHTP RLRQYJKMEMCYFSUQDIOO BADKFVJMAQVGCXSYSQTQ MJUPITERXRSYZLXMSCUP EYJWLAQQAIANAAAMFFYZ PMTGFVWPLIFSLDSTOIVF OCWSPWHTKFTAFUMRFHVW TZHTFPPFREGSNFCPKFHC XRYYLSOSRBZRAEOHXIKK ZNEOYYZOHXEQSAVPWQSP IXWDLWIAZKXQLNTUYASV FKZFPDXOBSBABXMTTTPP KWFXBHNVFCCIQAUMILGR ORRESREVINUXRKPGVGBF MCLHRVLZZKNYVLGBAAKU WTZAROKYZXCSHTVNRWSR CFTRRKZNRCDGXMNVGKPP LSOEUYFNCDHAIQUADNYY
1.
asteroidbelt
2.
star
3.
force
4.
galaxy
5.
universe
6.
orbit
7.
gravity
8.
sun
9.
jupiter
10.
mars