ZIMA

Share

Instructions | Edit | Answer Key

F G A B N J E K V D
V J T O O W A W A L
J Š K I Š A J F R K
H A M S P A L D U V
O L U E S Y U G K J
S N I J E G H E A E
M G S N G B A J V T
B C V I M O P N I A
G K A P A R S S C R
Q R K C J G G Y E U
RUKAVICE SNIJEG KAPA ŠAL VJETAR
KIŠA PAHULJA SNJEG BOR INJE