Koje osiguranje prvo vidiš na slici?

Share

Instructions | Edit | Answer Key

Z D R A V S T V E N O O S Y I T
G R X U I P W D K O X X J E W Q
A T D H V O Z T C I H R R F E A
P J G U B W D H Q V B Q H O A T
H S G G P C J D G X B P L N B P
X O O I E N D K N R V W Z T Z F
Y Q K T P Q P U T N O O U O F K
W V S J O J R Q I X M I S V P Q
Z W N K Q H Q L O B B K R I X K
H V I O I L C D A U W C X Ž X X
N R V Q U H U S Y D T H P Y M F
F S O S W N T A E E H U J S Y N
S F M P R O T I V N E Z G O D E
I A I P R D B R K X O L C Z M H
O E F N A G I B I T I G Y B K C
Q Q Q V E V T N R I I L C V M J
životno zdravstveno putno imovinsko protivnezgode