Eesti maakonnad

Share

Instructions | Edit | Answer Key

R Q U O H Y J V H D E X Y J L
E L A P S V A L G A C P S Õ D
Y R A K V E R E F H D N M G F
O L X R A Y P U Y W K E S E I
K U R E S S A A R E I J H V D
T A R T U Q I T V J K P I A H
J Õ H V I H D A Õ Ä Ä A I B A
O S A A R E A L R R R I U N R
P Ä R N U W V L U V D D P X J
L Ä Ä N E A I I G A L E Õ I U
A Y Y D U K R N B R A P L A B
L F W P K T U N S S N U V W B
L Ä Ä N E V I R U C K F A J J
H E E C M D H A A P S A L U M
V I L J A N D I B X S U I M J
HIIU SAARE HARJU RAPLA PÄRNU
VILJANDI JÄRVA LÄÄNEVIRU IDAVIRU JÕGEVA
TARTU PÕLVA VÕRU VALGA LÄÄNE
KÄRDLA KURESSAARE TALLINN PAIDE RAKVERE
JÕHVI HAAPSALU