Countries and Languages

Edit Answers
OYNCHINESENGLISHHMII ZUAMVLKOPURAPVVRBAJJ SRYGZROIQPPRHYIGSKWX TULRTJYTBWJSXLVYVJDY ABMWIQIYPTMBTCMAWNJE CQQORJBOMTCAWRPRSDIZ UTVTXMDALUYHEWWNZPSE YLYKFMOMNSMLIMMRECPF XFFEGHVYEAPLPNITALYW ERORFXVNBGHDPKAZVTVB TESAAITALIANWJRIRCMZ VNLGDNKYWCOEFAOSKXNY UCTBZQCSPAINMEXICORH WHLPQTDELNSLONFIVYPN SPANISHFNEGANGFYOAQR JAPANESECNFJZLKTTSBA HRHMZPPBFCIZHAVAPYLO KJTJAPANLQYRBNKFRFQY TFWQZCANADAQQDYEVSKP WBAVAVLNFHGHQSWILGXP
1.
China
2.
Chinese
3.
English
4.
England
5.
Japan
6.
Japanese
7.
French
8.
France
9.
Canada
10.
Spanish
11.
Spain
12.
Mexico
13.
USA
14.
Italy
15.
Italian