Current Events

Edit Answers
HTZOMDLMSVKBJLC ARWYTYJHYNVJJRA VMAPGXKEJIXLEAS KTHDHYMMBRCNVSU BVYSTHBHCURRENT NORTHAMERICANNB OMAYPFAXKEEXTEB UKHJNKHGHNJFSWO BUJWSSSYVOWZPSE LLKZVVFJCHYKDLO RRNZEUROPEFUSJO KZWORLDWIDEIJJA TERRORISMIWWXRK ZHLTWYYCDCWNXQM TIGUZWAYJBNYDHR
1.
Current
2.
Events
3.
Worldwide
4.
Terrorism
5.
USA
6.
NorthAmerica
7.
Europe
8.
News