RIIGID

Share

Instructions | Edit | Answer Key

L Y I U K R A I N A Z K X T
A Ä S Z B Q H B S A P A B D
A Y T A D K I F G K R A F I
N O Z I K U S E L R A M D G
I A L X F S P R B E N I D I
I I E V B D A N G E T R A I
H D E T N A A M P K S I A R
S N D Ü I K N B A A U I M D
U I U R T J I M R A S E L N
U D U G S F A A R A M K A E
R L S I E I E I O U A A D H
B Õ M M E A M L N S A N A Ü
R U E E S T O A L T M A M A
I N R H T R O A Q R E D F K
T A E H I J S T I A N A R I
A K M I E T A I M A E P O R
N O A K V A H A Z L V R O E
N R A O Š A N N P I Z V T E
I E Y J K N V G E A Y F S M
A A I L I I S A R B N T I A
KANADA SAKSAMAA JAAPAN AUSTRAALIA PRANTSUSMAA
ŠVEITS AMEERIKAÜHENDRIIGID ROOTSI ITAALIA SUURBRITANNIA
HISPAANIA MADALMAAD UUSMEREMAA LÕUNAKOREA HIINA
NORRA MEHHIKO TAANI BRASIILIA TAI
TÜRGI VENEMAA INDIA SOOME EESTI
LÄTI LEEDU UKRAINA IIRIMAA KREEKA