medical

Edit Answers
YTLBIIFNVBCPMAIVZPOF PWTVVINGESTIONREJPWQ TLJHBEBDKVSLSAHRMAHX BEXSEVCPIZELUVFTQQCF SYWTBAACDGNIOQFEJRPQ SDQMXVRNNAIZNIYBSQLN NRPZHENTELTJEDQREUNO UGIWVBEWYLSZVVPAHYII XQNLLLOUKZEKAJRESIAT EPJEIAWZSOTSROGJAERA LLEOVDMCAKNCTJAELNBL BTCKEDIHUVITNFKQEIIA ONTNRESNKNKNIVDAYPAH WAIMERGDHMNPNYOTESVN FUOCUYNEXAGIVNCMJZPI ZVNYPHUIJULPJAZGIPKT LWHJTRLUDQQENKZLATOZ IWRQEREEYXZXRLYARXOF IZYRGWHCQDGZLINTMXMS AIBOTOPSTOMACHYCMLKP
1.
spine
2.
vertebrae
3.
brain
4.
heart
5.
lungs
6.
liver
7.
gall
8.
bladder
9.
stomach
10.
intestines
11.
kidney
12.
skin
13.
ingestion
14.
injection
15.
inhalation
16.
intravenous
17.
inhaler
18.
vomit
19.
eyelashes
20.
elbow