Ajaühikud

Share

Instructions | Edit | Answer Key

H Z H Q L T S U V I K B S V
E L L F L X J E D P J G L V
A A S T A A E G K N B X X L
F B J N Q C S T G U H A P A
X C S E R F R M V I N D B T
Z T Ü O X W U R P E M D J Q
Z J G A H E L I X J H T M E
M P I D C C Y Y I D P T I W
O D S N A G K F K A C Y N L
Y N G A J E T G L V P M U A
L E M J A T A S P E F C T D
Z M O A G L G I B K R W S Ä
H C Q S N C T U N D C K Y N
E U D H D X K U U B D I C U
sekund minut tund nädal kuu
aastaaeg kevad suvi sügis talv
sajand