U 1

Edit Answers
ZFRYFROMFO RPWZYGKVYC SROEYXLJHB MPBVIGOGSN HGOODBYEYN NAMESHEUSY MORNINGDST LATEMISSTT CACGGHELLO BRITAINGKS SMYKDDENTM PNZYOURSSR NSZFJHHVWX OXOFQLANDC ESTONIAUXU HEBFYOCFJC SORRYOABYH YEVAMERICA UNITGOODZD MLAHWUMRSF
1.
goodbye
2.
sorry
3.
name
4.
morning
5.
from
6.
she
7.
he
8.
late
9.
and
10.
estonia
11.
america
12.
miss
13.
hello
14.
unit
15.
good
16.
your
17.
Britain