Tis the Season

Edit Answers
STQDBMFSTARKTPIGWGORRRTXS YLXWISEUAVJSMTRHHMNRFDZEV SBAUWKURYDRWVYRAZMAFEXRDO HQSBDDXMTMOZHDXHYJROZCMJN GMKWOQZACFKRARITRERLCACTL BAMVBKBGIQCBENZFKWRGLEPZS ZRDUHCEIIARJKTNSKZDGLHPGA UYERVMTTZNNDXKJNKBZOXDJLV AEDWBJHAKEYXRQOQVNZWLZFJE OCRQFKLOVEOHMNXBYNJFGAEMK HRXGQMEPNWXWSMSZKNYNBNPOV MANGERHRAAIYAISMBPKEGHNCU VMZNUIEWRXZCWJUARASKNVMNG ZPFBUDMETAOAVTWLVOFQNJRJE WMEGYQRYRUTVRNPVTLVHGMVBO AVIFLFFBAVRQLECCNIOHWAKLV HGBNCDRDVAPWPVTHRMHTDORIK HXEMRZVXELQASDAHVLYHBAVAI OAYCUBMMLVPICALMDONKEYGHI DNVSHNSLAGUTAGMRLIDLROMYT QTFJPEMEEVBWZNKNGCUAAYDER PBWJEWYGNALWSOMRKKTPVJHHZ INALSPANUFFEHSQFDMQXUIYRZ LYNUOAXABUDLORDVOVFPUZDFS KTPLJNGYUPYJXRRWLGVOQXSVT
1.
Adore
2.
Advent
3.
Age
4.
Angel
5.
Bethlehem
6.
David
7.
Donkey
8.
Hail
9.
Joseph
10.
Lord
11.
Love
12.
Magi
13.
Mary
14.
Manger
15.
Nazareth
16.
New
17.
Prayer
18.
Save
19.
Sky
20.
Song
21.
Star
22.
Travel
23.
Wait
24.
Wise