Medical Terminology

Edit Answers
JFWTXYOFQCFSWTVJVZGZ NKEDBEBSZTFSTYSSOABS ODMBYICATHETERUEQMXO IGEHYJJVQUSFLTTNFEVH TUSLOHFDGBPGPSRINNVY AMIIJIUAYTHWXWTRUEEP RPSPRIVACYYOUTPUTIDE DZJVAUNHPGGKMCGJRNTR YNZLMKEYANMDGMQTIFNT HBGRBAGERIOAPKLOTEIE EYSGUBYCARMITKAYICAN DPPMLGXILAADEVHGOTRS WYFOAROPYENRAIWMNITI OBZHTNHSSHOAMFNVPOSO ULZHIEHOISMCWHETPNEN NHFQOENHSIEYODPQAYRW DNHVNQISOZTDRRZVBKUS DSIXHBVLIKEAKFXKUAEA PPSIOMGTEORRCSFWLADX CSYCEEGISVNBNEGLECTV
1.
sphygmomanometer
2.
hypertension
3.
hypotension
4.
ambulation
5.
catheter
6.
restraint
7.
bradycardia
8.
emesis
9.
enema
10.
dehydration
11.
hospice
12.
infection
13.
intake
14.
output
15.
privacy
16.
neglect
17.
nutrition
18.
paralysis
19.
shearing
20.
urine
21.
oxygen
22.
wound
23.
teamwork