Songs

Edit Answers
UROARAVWZGGNITATIVEL UTXLVSOOUHEOOEGWJSGD SSSDZEJIIMKYTGYDRNMG VNFFXTIVSQAOBRQOERFK YJZANDOTUGFURAMSJIXR JFWDUJAJIJPOSUKLVOTO DKXTNDTQOJSVRVACKVXD VTTWUEUYHCGSRPKROASE MZSIXMKDURIYPRHPSRHD ASJQNRWSUJTVVDFGOCRA NOSTNAZOUDDZARHLAGSF AYJZHLCGAEDRGKJYQIYI VKCCFXOXPRKWFDLJFALG AHDGEOCWLSYZILNJTUER HYSVCGOIIMNSEONRUXVQ UMIENXMDNMRBURSJAGOG RMDQYSESRBDWDQJRXNLE NUTLZQLKADWFJQXBFJAS PYHUQFJGZWQTHEZYHFWV PABCEEVITCAOIDARAKIP
1.
Rockabye
2.
Havana
3.
Bellyache
4.
Sorry
5.
DuDuDu
6.
Lovely
7.
Rumors
8.
Roar
9.
Levitating
10.
Yummy
11.
Faded
12.
Darkside
13.
Radioactive