Teangan ku hidep ngeunaan struktur wawacan, istilah tatanen jeung nilai nu aya dina wawacan Sulanjana!

Share

Instructions | Edit | Answer Key

B C J O B R Y D P I C D C A P A S A H U
P Q U C Q A E H A M M B W S A L A R B J
T Y J H K S Z D H T J I D K R O W L M A
G B U B B J M J M W T P T O E F A H Y B
H X R J V D J N N K A E N L V O H V G U
S T I Y N P D C H B N N E O R N Z E C E
R Z D X Y D B I Z B D G L F E L N I X D
J R X A Z I T B W J U K Z O G X S Y B P
Q X Q M L H U Q H C R U T N I R X S F F
X M S A W Z Z H H W U H D C P Q D X L T
J M S N Y M X K I T H Y D A K E I T S B
H B U A J F Q L R J I L U L E P N D B Z
H Q Y H A U R L W Y T W N T P U F J I J
O A H D G D D Q J X U U H T H R V J K W
O V G Z F O I L B D I G X U P E M K U X
X I F W J K B H A Y C J G Q R I T V N F
W E O C G O U L L X I T Z Y X N P L O M
T U T S C J A O L P Z H V O J F X W Q M
M S H X P J T N N Y L K G S I D Z E N B
T I Q J Y M V Q N E I B J V W E R Y G X
alofon kolofon eusi pare sawah
tandur dibuat jujur amanah pengkuh