Mom Ella's Favorite Pastime

Edit Answers
YOMJVTFIUVPYFEOLRKBF SRFNGDSMWXXUCBFWXVKA HFIDHIDGVSZINALZRISM OKYKALWNUEUPSXNDLJFI PPNUMNOEKZHRUUCWEVEL PJBNPTCTCASINOFHTEPY IMLZVGBITYLZLTSMUVYF NDSMVHKKNEBHBLQZGRFM GRAHLGPIAGRIWTROTPCB DAWDOREQCGWYNUCFSWLH GRXRGUHQAKWRRSXDMHNJ GIBCCUOIHUZRGHJKWHII RTGARDENINGUPEXJBKUK TELEVISIONXHURKBBDPB VEPZEVPFDCSSDIDRLXMN ZTTTGRNZJSOOPNYLVGPE QDSNLOZHTXMMCGEAZBIU RESTAURANTSRUGGKJIVU JAENVUXTNVYWRHOOFTMP LVKWEJPAPXLQJSZBEJLZ
1.
casino
2.
family
3.
restaurants
4.
ushering
5.
church
6.
gardening
7.
shopping
8.
dancing
9.
lottery
10.
television