Statistika ponavljanje

Share

Instructions | Edit | Answer Key

V R Q T Z P D L D Y J R X L A P Q N G P
F O B K P J O Q U U T V F X Q Y D G V G
M P C C W M D L H T S L L B G V P E J M
E G A B D I N A R I U N I T N O K H O Q
K M N K Y B B T Y O Z V A V D Y I D C D
L K B M I I V T G N B M M Y I S F K K L
C V F U E T Q Q J P R P Q W T D X B X M
W B C A P G S L A C D E D O P L S O K A
Z R P W F X K I O U Z O G O X R V Y L T
E P H E V U Q Z T T I R X B A Z N I E Y
H Q A R K I P I T A A S W V N I M A L C
A C G D X Y E I E M T H K A Q C W K N V
A E P B C W V Y P R D S A E M R B Z C U
G D I S T R I B U C I J A N D S B U W C
H G E Z C X J H L R B C K K A N V Q V W
F S A H V I M N A J X E Y W N J I R Z F
R Q O K W O V M I J F E J M J Z I C D T
Q Y R R A E T Q W N Q C Y T E R I D Q L
T O R N H F W N V I F Y A N K S T V E V
V P V Q P P Y I M U A G Z R F Q U V E M
indeksi kontinuiran distribucija histogram medijan
mod statistika bazni