Simbol do simbola

Share

Instructions | Edit | Answer Key

F P K N Y M O A R N B Z F P O W Q L N X
F R S H O P K R F F K P V A P Q K I P E
P E Q P B H V T A Y C D T T Z S A U U D
Y C J L O N S C B O S S C K H F J T J I
Y I I A C L S K H D B P W U B R I N E V
W K A N Q C O V C F C C H P I W O U Y O
Q L O N S L G S H G E N Y H D M O D M K
E A U A R M X H N R T A N A L O G N O A
H Ž I S O C I E A Z H A H L C S L K H N
O A N E X O I Š I O E Z M T V Z O V X Z
A J I L W U R T K Z D N Y F F S B M S I
Q Q L J D H B E Z Y I X D D A W M N D K
R M A A X K T G A E F W G W V Q I K I Č
G B E Ž I Č N O S P A J A N J E S A G I
R D K T B S F L T O H B I C O Z B R I F
L C V W C T U M A Č Z N A K O V A J T A
T M L Z T B M M V E A J G K O Q Y S A R
S D C R R T T L A X A B H O S K C J L G
B L A J A H E P D J P I L G P H B V O S
X Q K A W B W I R Q L P P W A M R U I B
digitalo analogno tumačznakova simbol zastava
hešteg grafičkiznakovi plannaselja reciklaža bežičnospajanje