Osmosmjerka, simbol po simbol

Share

Instructions | Edit | Answer Key

B J F I O I G G I D Y T I O E S L C H D
I E Q W K P T L X U B P T V D I A V E E
N G I A T D S O T C I M U H V M Q V Š T
M V B A K J Z X J P O K M E M B S A T P
C K J Ž N K F G L M K O A B L O W J E J
B U H A T L C W N K D N Č C U L F L G D
L O V L R M O P E L M D Z A L O N E Q N
V X I K W A O V F V U V N N T U E S W U
T P E I F Y K E I I Y W A A F I X A Z Q
N C D C Q B H N N E Q P K L Y W Q N V U
C V T E V Q O F N L B S O O O T U N G Q
A B U R T L X X A K Q T V G V M I A B K
J B U F D I G I T A L O A N J Z L L T D
K G R A F I Č K I Z N A K O V I P P O V
B E Ž I Č N O S P A J A N J E M D O O V
F I G E X E N N Q G O J W F Z L B R T P
W H T A R R S Y X X K D Z A S T A V A Q
T F N W R T W F Z A L A G J W G U N I W
R O T I D B W V L B C Y G U N M F O W S
I V P D V U E U M C A W Y T Z R P U H R
digitalo analogno tumačznakova simbol zastava
hešteg grafičkiznakovi plannaselja reciklaža bežičnospajanje