Instalirani i online programi

Share

Instructions | Edit | Answer Key

E Z Y H I S O D T T K X P G X W Z W E N
X K O G I B U P L P Q I L A A O L U Q N
P J F P O O Z P H E W V E E C R V L O Y
P Q B T M H R Y Y A F F T D E B L W L M
G T M X V W P B X L Q A B V B V I O A T
C O N E D R I V E W E L A W E W R H N D
D H J A A B Q W K T Z K N M V B C Z U H
Y A F H W K L Q K H U A Z Y P W R W Č T
H Ž E T R C I N L A T I G I D D J X A P
V Y O Q O N L I N E P R O G R A M I R K
B I H Z H C G Q O T T N R O I K P A T B
U H P X O U T Y A N W P O F F I C E T D
D I M A R G O R P I N A R I L A T S N I
D X I S D E Z B X A I C K E P J N P O H
F B O J A N J E T P C V Z J U B S N O W
A U E B Y Z N X L H X M L L C V Y Q H O
Q B V W V D Y J U S T X P P K J U J C R
K X D X Y X P F A E R G B Z S L I I A D
C S M G C L I E O R M U H P M T S M C J
U S C P F D W E M F T F O S O R C I M C
BOJANJE DIGITALNICRTEŽ FRESHPAINT OFFICE ONLINEPROGRAMI
INSTALIRANIPROGRAMI ONEDRIVE WORD MICROSOFT RAČUNALO