Osomosmjerka(Teška)

Share

Instructions | Edit | Answer Key

U T K U A P Y P S J B V W I R E L E S S
A R Q D G O J V Q Y X A L A I L K Q J D
D C M N V K O S O B N A M R E Ž A H X Z
K H Q S B O H A H N K V U M F A V K T Z
R R J M K Y O R A Č U N A L O A G U G N
P I U X C H Y N T Z C P A L Y C M U G U
I N Z A U M E Z C M P H T T Q L R V D W
O M I K T E Z E L M R C Q C Y X E Z U H
K Z Y N Y L B Y B A X H U M A L K F Q B
K N M X F D D Y Y J B I W R Y X Y H F L
G P Y W T O R I K A T A D O P U M V Y A
W G U A Ž E R M A N L A N U Č A R M V H
R P L N D K M M M F S D J L F Y X G J B
O H P I M R L Y A T V O E D J N Q R W Q
M L E T I B O M M C J N S M C E X G I L
I N T E R N E T X D I H X A Z G Y E U T
W S V P C S C S R O R J A W U T V I E M
Y V A L Q M S A Ž E R M A N L A K O L X
R D I W S Z P I S A Č T W G K C J K M Q
H I G P H M I J B L B F S E O T I F P D
INTERNET PODATAK INFORMACIJA RAČUNALNAMREŽA RAČUNALO
MOBITEL PISAČ LOKALNAMREŽA OSOBNAMREŽA WIRELESS