Mali Kriptografi

Share

Instructions | Edit | Answer Key

G F K N Y X W Q A R K P E N T D F X M S
E D R H R P Z C F E N E P G I P Y H J C
Y V I C T L O R I G V I M T M P P F Q U
J M P T P T B Š G O M N O O O O Z K F H
E C T K U P B B I Q M V J Y R D Š L Y S
K O I X V L Y C I L Q H T E S A I Y S I
P C R G Q J O V N R J P U X E T F O X U
T M A E W S H Q Z O S A F L Z A R U J H
C U N S I D P G T O F W T T O K A E G S
G H J J W O R M I N R M G E W Z U Y H K
V B E R F E I A P O C K W T L B U R Y R
M V O A G B M C K H G C G N X J B M X V
R H B B C L A O O D S C P X Z I U O T P
U F G E M Y T W V Y S U B F W A A N Z Y
P V C T D Y E S N Z M U L R P A Y S I B
W G J O X D L S I Y B C S N O Y D J R P
O Y I E N K J G C M P P N E Z T I A Z Z
I O O I O P Y D A D V M P A D E C E B A
G H Y E D Y M E F R O L B X Z Y B Z D W
O B N H E Š T E G Q B L I O G E T Q F W
Hešteg Kriptiranje Pigpen abeceda Morse
Primatelj Pošiljatelj Šifra Podatak Tipkovnica