teadus

Share

Instructions | Edit | Answer Key

R E G E Z J H R X Q F V X K E E M I A B
T J B Y Z X G A L C S I B B R W S M C Õ
E A A D Z L L L F P U U D L E V N O Y H
I U J Q V A J S L P P S E Q Y A I B H K
E T L Z G I F X M P D B L N B J P Y E N
H O C V C V Y L B K Q K H R F O A B A Q
N P W I R O K J Y D H Y S E U J X T Q R
U N I G J E R O K X K M Q J C Z S R H H
S Y N A O N J E E I L H D X P C K A L A
O G O L P A Y N O O Q G R I O C O E E H
K F I P C L A K L K A S T V T J H Z K A
T X T P A D F S T S N R G F Y R R G H R
U P A Y X A M L N L S U J H G Q L Y S M
X K T L S E C K V P U K Z X U D V T Z Y
O S I J L T H I E F V I O R M I Q G G Y
N S V X K J O I S D A T E Z L N K X B V
R W A Z E X R R I Y G S H E L W D Y M A
P T R V L G X U E Y I A N P M L E T F J
A G G V T X P S X U J L D S V Q D Q O E
M T F D F D Z D U P L P H B T A T O V O
teadlane keemia gravitation kiirus vesi
õhk puud auto kast plastik
raha igavus