Vjeronauk

Share

Instructions | Edit | Answer Key

N D D V G Z A G R E B L R Z X C E E V S
G S L J U B A V N R B Y L G P C D L F P
H M N A D B I S K U P I J A R O R W O E
O G A A O K P S N A D B I S K U P K N X
D R T C V S I W K U V V J R H L N Q V J
O K W R J Y N N J E H F Y L J Q D U I A
Č X X G E H P J E F P R C A D U J R D X
A I W N R S X I P Ć J U U N H X G B X U
Š A S B A U X K C A E A Z I X U A Y Y H
Ć J H U E H V R K K V V B D X A O S W R
E Z B I S F D E J T P L S R G B M E I Z
M E W Y N B J X I T S C I A R C E M P P
P H O Y Y I R L P U X C I K M M Q H Y U
B X E L R L O N B O J B Q A S E S T O S
V R M Q O M W P X B L P B E Q G O O I P
Z I L T U W A S T P Y W J R Y T C A A Q
P M P N M E I G W Y I P X X V H T P J H
L A U V Q N B O K B J S V E Y T A O P V
K X P R A R M B N X K N O L X G A O E C
T B J F N Z V C W J R X A J N L T K U S
Nadbiskup Josip crkva vjera papa
mir Bog kaptol Rim nadbiskupija
Isus Rijeka svećenik pjesme molitva
kardinal ljubav Zagreb hodočašće