Vjeronauk

Share

Instructions | Edit | Answer Key

R V J E R O V A N J E X T H V Y C P J I
O Z S S I A U M Z F O D I A M Q P J S Z
A V L O T O O D W Y I X G V D M D U T A
G K Y Y F I A S I M K D M Y Q U S C J G
G V A F M L A R E J V B Z P W X W P X R
E K T U L G Q V W T T X S I Y Q Y Z A E
L B M Q A A Z N P E S E Z S F N K K V B
T Z O D D B J A A A E B B O W L Z A T A
N T N M A R L I R D P W B J O O D P I Č
U P J J J O I E P E B A S A E V K T L K
F T X I E A S M B U Đ I I V G R X O O A
Y I O T P F U W Y C K E S F E D L L M A
A F H B A W O R J R P S N K T Ć Q L R H
A G L O K P J E S M E T I J U O E I N W
D R Z Z E R E Z S Y N G O B E P M N T P
B R Z A J I X R I U T D F A D V H C I H
S K B N I P B Z V T F C U H Y A M R B K
P O J I R M D Z A T J T F E K Z N K T H
O L U Ć S I D N C N Y N L C Q T Q V L O
E F P U N R M I S A Y D E T U W W A I B
Nadbiskup Josip Bozanić Papa Crkva
molitva misa Rijeka svećenik pjesme
vjera Bog Rim Isus mir
kaptol drvo mira mlada misa
zaređenje vjerovanje zagrebačka nadbiskupija