Sport

Share

Instructions | Edit | Answer Key

A B S Y Z I K F S S P V H W P X F A U I
I Y O W I L U T A I P M Ü L O S J H C S
P B X I V V A J T I Õ V A I P M Ü L O B
F U J E Õ D X A R F Q B E H Z B W B A X
T T H S I J O M V G Z F L F U V X U X Q
L W P L S N I U O L O A Z E T P X S W E
P X U T T F B O G Q D L X R R Y O A K F
A N N V L F I E Z W Q X E E X P W Z Z C
W Q O H U F Z L T Z D R U D A X N L G Q
J Q A Y S R K W F A H O Z M R X V J Z Q
Y X S O L L S H J J F H H C M N F L U Z
H D G L F T N P I P H A T L B J C M Z E
J G W I J U R S V S I E B E U S C Y Y S
O A M B J F I N I Š T U H P G L F R O N
R J Y T Q O V G X S T A A D I O N Y N H
K E T T A H E I T J A B T Y W V X C L I
K V F E O L Ü M P I A H C R K E S W L U
Z N C W L T L F A C O Q M E W M J K O P
I X C F A Y W Y R R K M X N Y R Z P E M
R Q F C S I E M P H R W N P C F Q E H K
finiš staadion olümpiatuli kettaheitja olümpiavõitja
võistlus olümpia