ADVENT

Share

Instructions | Edit | Answer Key

M S Q P I A K M L N E F
R O Đ E N J E B J A B Y
M B A T J U I P U D J D
S V I J E Ć A M B A B N
K E M O X Z K I A V O R
Z O R N I C A R V J Ž F
M A R I J A G A W E I R
E H R F D W F O V N Ć A
K A Z V S P E Z H Č L D
A D V E N T I M G I C O
J O S I P I S U S Ć N S
K L J U B I Č A S T A T
Advent vjenčić svijeća ljubičasta nada
mir radost ljubav Marija Josip
Isus Božić rođenje zornica