Sistem Reproduksi

Share

Instructions | Edit | Answer Key

U E U T E S T I S Z I G O T G L D V H R
U G S C F J Y P E N I S U S G J E C S X
S Y K K R T G E C S F C D I A S E J K L
V V R T R Z W V P D O F W T M E P M I H
S R L H X O J N U N N V Q I E E I R R I
M E B V M H T W N L W N A K T K D A V P
D H V W N F T U E G V B L R L M I R E O
S U K T T B V P M Q F A O O I O D T S G
S P E R M A T O G E N E S I S U I E R O
D G S V O I U B Q G Y D V F E M M R E N
I I U M E R K T D G C G G O S E I U K A
O P G U H B A G E O V I D U K N S T N D
L Z C N V R J I V R T P H C I S Q J A I
P U C Z M W U X H O U J Q W D T M H K S
A U E X Q P Z R R I C S O H S R L K Y E
H C S B H V I D E Z Y Q O S X U A S O M
X J X G G E P C A T I Y D Z M A B Q V W
M T A A Y W S F K U R D L X U S O I B Q
Y B T W V A G I N A Y I F D V I V H W O
F O O G E N E S I S T E S T O T E R O N
ovarium oviduk kankersevriks penis vagina
menstruasi spermatogenesis oogenesis testis testoteron
epididimis uretra skrotum hipogonadisem vulva
uretris ovum orkitis uterus haploid
gamet zigot